Konsept1 2016-10-31T16:02:35+00:00

Konsepter

At vi som leverandør leverer best mulig produktkvalitet er en selvfølge, men for oss er det like selvfølgelig å kunne levere både vår kunnskap og kompetanse til våre kunder.
Våre produkter settes i så stor grad inn i helhetlige løsninger- eller konsepter om man vil. Dette er enkelt sagt en sammenkobling av kunnskapsoverføring, produkter, menyer, bilder, manualer, porsjoneringsskjemaer, kalkyler og salgsmateriell som ivaretar alt fra produktinformasjon (inkl allergener), innkjøp og logistikk til tilberedning, salg og servering.
Se for eksempel nærmere på vårt menykonsept «det lille EXTRA» – det viser i praksis hvordan dette kan gjøres.

Salat